Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela ob vrnitvi – 16. 2. 2021 (NOVO – 15. 2. 2021)

Obratovalni čas šole bo zaradi izjemnih situacij prilagojen, zato bo šola odprta med 6.50 in 15.15.

Priporočamo, da učenci v šolo prihajajo čim bližje začetku pouka in odhajajo takoj po njem oz. kosilu in se tako čim krajši čas zadržujejo v šoli ter izpostavljajo morebitnim tveganjem za okužbo.

V šolo sodijo samo ZDRAVI učenci in zaposleni.

Šolski prevoz bo organiziran. Jutranja vožnja bo organizirana kot v septembru 2020.

Učenci bodo v šolo vstopali in izstopali skozi glavni vhod, razen učenci 1. razredov, ki bodo do učilnic dostopali pri matičnih učilnicah.

Po vstopu v razred bodo učenci maske odvrgli v koš (pralnih seveda ne), zato naj imajo s seboj več mask.

Pouk bo organiziran znotraj matičnega oddelka.

Pouk športa se izvaja brez mešanja učenk in učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.

NOVO: Pouk športa se bo za učence 8. a in 8. b izvajal ob sredah 6. šolsko uro in ob četrtkih 5. šolsko uro.

NOVO: Ura izbirnega predmeta francoščina (FR1) za učence 7. a, 7. b in 8. b bo iz srede 6. šolsko uro prestavljena na torek 6. šolsko uro.

NOVO: Manjše učne skupine v 8. r. pri slovenščini, angleščini in matematiki bomo izvajali, saj v OŠ Horjul prihaja do združevanja le v eni skupini (II.). Učenci in učitelji v II. skupini bodo uporabljali zaščitno masko.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj matičnega oddelka v istem prostoru. Podaljšanega bivanja za učence 4. in 5. razredov ne bomo organizirali, bomo pa poskrbeli za varstvo učencev do odhoda.

Če bomo oddelke pri obveznih in neobeznih izbirnih predmetih združevali, bodo morali ves čas uporabljati zaščitno masko. NOVO: Ure izbirnega predmeta šport za sprostitev (7. a in 7. b), izbirnega predmeta izbrani šport nogomet (7. a, 7. b, 8. a in 8. b), izbirnega predmeta izbrani šport odbojka (9. a in 9. b) in neobeznega izbirnega predmeta šport (4.-6. r.) se bodo do nadaljnjega izvajale na daljavo, saj se bi združevali učenci preveč oddelkov, kjer bi morali uporabljati zaščitno masko, ki pa je pri športu ne.

Izvajale se bodo tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru istega oddelka. Interesnih skupin z zunanjimi izvajalci ne bomo izvajali.

Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč se bosta za učence izvajali v prostorih šole.

Dnevi dejavnosti za učence se bodo izvajali v prostorih šole znotraj istega oddelka.

Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se ne izvajajo.

Učitelji in učenci razredne stopnje bodo zaščitne maske uporabljali le, kadar bodo zapustili matično učilnico. Učitelji predmetne stopnje bodo zaščitne maske uporabljali ves čas, učenci pa le, kadar bodo zapustili matično učilnico.

Zajtrk in malica bosta organizirani v matični učilnici, kosilo pa v jedilnici oz. matični učilnici po prilagojenem urniku, da ne bo prihajalo do mešanja oddelkov.

(Skupno 537 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost