Roditeljski sestanki

Praviloma bosta v šolskem letu 2. roditeljska sestanka, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku zapisnik za šolsko dokumentacijo pišejo učitelji/sorazredniki. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki in na spletni strani šole.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2023/24:

Prvi roditeljski sestanek (september 2023)

ponedeljek, 11. 9. 2023 torek, 12. 9. 2023 sreda, 13. 9. 2023
2. a, 2. b ob 16.00 4. a, 4. b ob 17.00 6. a, 6. b ob 16.00
3. a, 3. b ob 17.00 5. a, 5. b ob 16.00 7. a, 7. b ob 17.00
8. a, 8. b ob 18.00 9. a, 9. b ob 18.00  

Vsebina: kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2023/24, stroškovnik za LUM, GOS, TIT, interesne dejavnosti ter izbirne predmete, novosti, prometna varnost – posebej za starše prvošolcev, razno.

Drugi roditeljski sestanek (februar 2024)

četrtek, 1. 2. 2024 ponedeljek, 5. 2. 2024
5. a, 5. b, 6. a, 6. b ob 16.00 7. a, 7. b ob 16.00
2. a, 2. b ob 16.40 1. a, 1. b, 8. a, 8. b ob 16.40
3. a, 3. b, 9. a, 9. b ob 17.20 4. a, 4. b ob 17.20

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju 2024. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ter drugi tematiki – glede na potrebe – oz. predavanju.

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je načrtovano v LDN šole.

(Skupno 2.085 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost