Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Začne se po končanem pouku in traja do 16.30.

V času podaljšanega bivanja se učenci navajajo na kulturno prehranjevanje, opravljajo domače naloge, potekajo sprostitvene in ustvarjalne dejavnosti – učenci slikajo, modelirajo, igrajo igre vlog, pojejo, plešejo. Spodbujamo vsakodnevno branje in pogosto obiskovanje šolske knjižnice. Sprostitvene dejavnosti ob lepem vremenu potekajo na zelenici ob šoli, sicer pa v telovadnici ali v učilnici.

Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.30 za učence od 1. do 5. razreda. Po končanem jutranjem varstvu se učenci odpravijo k pouku v matično učilnico.

Načrt dela aktiva učiteljev za PB  za šolsko leto 2019/2020:

Člani aktiva se bomo v šolskem letu sestali najmanj 1-krat mesečno, 10-krat v šolskem letu.
Na sestankih bomo načrtovali naše skupne aktivnosti in reševali perečo problematiko, ki se bo pojavila v naših oddelkih.

Načrt dejavnosti:

  • dejavnosti v tednu otroka (prvi teden v oktobru) za učence v PB od 1. do 5. razreda
  • izdelava 2 dekoracij (zimsko-novoletne, pomladanske) za na okna na RS ,
  • sodelovanje z izdelki učencev iz PB na šolskih razstavah in hkrati izvedba likovno-tehniških delavnic,
  • branje pravljic s poudarkom na bralnem razumevanju,
  • v mesecu juniju izvedba iger brez meja za vse učence vključene v oddelke PB.

Tekom leta bomo spremljali natečaje, projekte in se glede na želje in interese otrok vanje vključevali.

Učitelji iz oddelkov PB se bomo udeležili srečanj študijskih skupin za PB in različnih izobraževanj.

(Skupno 261 obiskov, današnjih obiskov 5)