Kriteriji za ocenjevanje likovnih in literarnih del na natečaju

Kriteriji za ocenjevanje likovnih del na natečaju

 • izvirnost likovnega motiva,
 • sporočilnost likovnega motiva,
 • duhovitost likovnega motiva,
 • izvedba in doslednost likovne tehnike,
 • likovni jezik (barvna kompozicija, izvirna zapolnitev likovnega formata, izbor barv, barvna harmonija in kontrast),
 • vsebinska povezanost likovnega izdelka z razpisano tematiko,
 • edinstvenost likovnega dela.

Kriteriji za ocenjevanje literarnih del na natečaju

 • vsebina
  • členjenost (odstavki, zgradba …)
  • razumljivost
 • jezik
  • pravopis in skladnja (ločila, velika začetnica, zapis besed, besedni red, tvorba povedi, sklon, raba predlogov, glagolskih oblik …)
 • slog
 • izvirnost/odziv na dano tematiko
(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost