Svet zavoda v šolskem letu 2017/18

Svet zavoda OŠ Horjul 2017/2018 sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanoviteljice občine Horjul: Mojca Jazbar, Matej Vidrih, Peter Bastarda
  • trije predstavniki staršev: Andreja Miklič, Veronika Jelovšek, Mateja Bogataj
  • pet predstavnikov zaposlenih: Mojca Potrebuješ, Irena Leskovar, Sonja Videčnik, Tjaša Janša, Darja Čufer Šibau.

Svet zavoda vodi predsednica Mojca Potrebuješ.

Zapisniki sej so na voljo v tajništvu šole.

Sestanki in teme sestankov sveta zavoda v šolskem letu 2017/18:

1) oktober 2017

  • potrditev poročila o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2016/2017,
  • obravnava in sprejem LDN zavoda za šolsko leto 2017/2018,
  • pobude, predlogi, nasveti,
  • drugo.

2) februar 2018

  • poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca,
  • poročilo o inventuri 2017,
  • poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
  • ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017,
  • aktualna problematika,
  • predlogi in nasveti za pripravo LDN za šolsko leto 2018/2019,
  • pobude in vprašanja.

 

(Skupno 407 obiskov, današnjih obiskov 2)