Učbeniški sklad

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Vsi učenci si v šoli lahko brezplačno izposodijo učbenike. Učenci prejmejo ponudbo za izposojo učbenikov. Na osnovi pravočasno oddane naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada predvidoma zadnji teden pouka pri knjižničarki prevzamejo naročene učbenike.

Če učenec med šolskim letom učbenike poškoduje ali izgubi, morajo njegovi starši plačati odškodnino, ki znaša 1/3 nabavne cene ZA POŠKODOVAN UČBENIK ali 1/2 nabavne cene ZA UNIČEN ALI IZGUBLJEN UČBENIK.

Uporabnik sklada odškodnino poravna s položnico, ki jo prejme v tajništvu. V kolikor poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik nadomesti z drugim, mu odškodnine ni potrebno poravnati.

Uporabnik sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V takem primeru je zanj dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika oz. plačati ceno, ki mu jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika v odkup pripravi skrbnik učbeniškega sklada, pisno ga potrdi ravnatelj.

Ministrstvo v celoti pokriva stroške učbenikov za izposojo za učence od 1. do 9. razreda.

Šolski učbeniški sklad vodi Polona Končar.

Podrobni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov po razredih.

 

(Skupno 236 obiskov, današnjih obiskov 1)