Zdrava šola

Zdrava šola je namenjena zdravstvenim temam. Slediti mora 12. ciljem in so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. To so:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
 • skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;
 • se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
 • izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
 • aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;
 • upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
 • sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji; Tudi v šol. letu 2018/2019 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo 12. ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Projekti, naloge in dejavnosti, ki jih načrtujemo za šolsko leto 2018/2019:

Rdeča nit v šolskem letu 2018/2019 bo duševno zdravje, gibanje in prehrana.

Ponovno se bomo vključili v projekt Shema šolskega sadja, ki ga izvaja vodja šolske prehrane.

V vrtnarskem krožku bodo obdelovali eko zelenjavni vrt.

Kot vsako leto bodo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt ZDRAVI ZOBKI, ki ga izvajamo s pomočjo gospe Majde Šmid iz  ZD Vič.
Učenci se bodo vključevali v različne športne interesne dejavnosti: elementarne igre, šport za sprostitev, pohodništvo, odbojka.

S pomočjo projekta PROSTOVOLJSTVO, ki ga vodi Barbara Buh, bomo razvijali medsebojno pomoč in druženje učencev višjih razredov z mlajšimi.
Šolska svetovalna služba bo izvajala različne aktivnosti na področju duševnega zdravja; To sem jaz.

Z akcijami ZBIRANJA ODPADLIH MATERIALOV (star papir, plastični zamaški, stare baterije …), ki se bodo odvijale trikrat na leto, bomo še naprej povečevali ekološko in humanitarno osveščanje učencev.
Nadaljevali bomo z AKTIVNIMI ODMORI/MINUTO ZA ZDRAVJE/VAJAMI ZA LEPŠO DRŽO.

Sodelovali bomo v projektu Eko beri.

V sodelovanju s šolsko skupnostjo bomo obeležili mednarodne dneve zdravja.

Kot vsako leto bomo vključeni v projekt VARNO S SONCEM, pri katerem se učitelji, učenci in starši dodatno izobražujemo v zvezi s škodljivostjo sončnih žarkov.

Mentorica: Petra Peternel

 

(Skupno 152 obiskov, današnjih obiskov 1)