Zdrava šola

 1. Cilji Zdrave šole
 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
 • skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;
 • se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
 • izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
 • aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;
 • upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
 • sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

Rdeča nit letošnje zdrave šole je “Mi vsi za lepši (boljši) jutri.” Izvedeni bodo naslednji  projekti, naloge, dejavnosti;

ZDRAVA PREHRANA

– Šolska shema

– Tradicionalni slovenski zajtrk

– Kultura prehranjevanja

– Promocija pitja vode

– Eko vrt

– Obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane, izbirnem predmetu Načini prehranjevanja in pri pouku gospodinjstva.

DUŠEVNO ZDRAVJE

– Delavnice za krepitev duševnega zdravja

– Šolska mediacija v primeru med vrstniških sporov

– Vodene ure oddelčnih skupnosti

– Medosebni odnosi, spoštovanje, tolerantnost »Moj sošolec/sošolka je zvezda«

GIBANJE

– Telesna drža učencev

– Minuta za zdravje

– Aktivni odmor

– Šport za sprostitev

– Šport za zdravje

– Nabiranje kilometrov

– Planinski krožek

– Elementarne igre

– Športna programa Zlati sonček, Krpan

EKOLOGIJA

– Zbiralne akcije odpadnega papirja, plastičnih pokrovčkov …

– Ločeno zbiranje odpadkov

ZDRAVJE

 • Angleška bralna značka
 • Samo eno življenje imaš – preventivne delavnice prve pomoči v 5. in 8. razredu v izvedbi RKS
 • Naravoslovni dnevi z zdravstvenimi vsebinami v sodelovanju z ZD Vič

OGLASNA DESKA ZDRAVE ŠOLE

Podajanje koristnih informacij (varno s soncem, planinski krožek, olimpijske igre obeleževanje mednarodnih dni (dan slovenskega športa, teden mobilnosti, dan duševnega zdravja, dan boja proti AIDSU, dan zdravja, dan hrane).

VARNO S SONCEM

Načrtovane naloge bodo celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali  jih bomo v sklopu pouka, podaljšanega bivanja, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti.

Vodja Zdrave šole Petra Peternel

(Skupno 484 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost