Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2021/22 izvajali 17 izbirnih predmetov.

ZAP. ŠT. IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED
1. Francoščina I FR1 P. Končar 7.
2. Francoščina II FR2 P. Končar 8., 9.
3. Francoščina III FR3 P. Končar 9.
4. Izbrani šport: nogomet IŠN J. B. Končan 7., 8.
5. Izbrani šport: odbojka IŠO J. B. Končan 9.
6. Likovno snovanje II LS2 S. Sovre 8., 9.
7. Načini prehranjevanja NPH M. Z. Simončič 8.
8. Nemščina II NI2 N. Ambrožič 8., 9.
9. Obdelava gradiv: kovine OGK J. Z. Žnidaršič 9.
10. Obdelava gradiv: les OGL J. Z. Žnidaršič 7.
11. Poskusi v kemiji POK J. Haler 8., 9.
12. Računalništvo: računalniška omrežja ROM A. Herič 9.
13. Računalništvo: urejanje besedil UBE A. Herič 7.
14. Sodobna priprava hrane SPH M. Z. Simončič 7.
15. Šport za sprostitev ŠSP N. Bednarik 7.
16. Šport za zdravje ŠZZ N. Bednarik 8.
17. Verstva in etika VE R. Zavec 7., 8., 9.

Učenci lahko izjemoma obvezni izbirni predmet spremenijo do 15. 9. tekočega šolskega leta (če je to na osnovi organizacije še mogoče), in sicer tako, da oddajo s strani staršev podpisano vlogo, ki jo prejmejo pri razredniku.

Učenci, ki uveljavljajo obiskovanje glasbene šole, morajo najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta dostaviti potrdilo glasbene šole.

(Skupno 1.359 obiskov, današnjih obiskov 15)