Aktualno

8. 4. 2021: objavljeno stanje prijav za vpis v srednje šole:

Na spletni strani MIZŠ (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) je pod naslovom Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole, Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

objavljeno stanje prijav. Prav tako je stanje prijav s podatki o trenutni razvrščenosti kandidatov za vpis glede na zbrano število točk iz ocen 7. in 8. razreda objavila tudi večina srednjih šol na svojih spletnih straneh. Na srednjih šolah, ki ne objavijo stanja prijav, informacije o učencih pridobi šolska svetovalna služba in obvesti učence in starše, pri katerih je priporočljiv prenos prijave na drugo šolo.  

Do 22. 4. je možen prenos prijav med šolami. Prenos prijav se ureja preko elektronske pošte. Informacije o postopku prenosa in vsi potrebni obrazci so objavljeni na isti spletni strani MIZŠ pod naslovom: Obvestilo o poteku prenosa prijavnice za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2021/2022.

Sprememba – dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja:

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na svoji 9. korespondenčni seji, 7. aprila 2021, sprejela spremembe Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/2021, s katerimi je določila, da se dosežki učencev pri NPZ v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Nov portal: Slovenske srednje šole – vse bistvene informacije o srednjih šolah na enem mestu, pregledno in enostavno

povezava: https://slovenskesrednjesole.si/

Vpis za šolsko leto 2021/2022

Informativni dnevi na srednjih šolah – 12. in 13. februar 2021 – v spletnem okolju

Potekajo v petek, 12. februarja, ob 9h in ob 15h ter v soboto, 13. februarja, ob 9h. Na posameznih šolah, kjer izvajajo različne izobraževalne programe, potekajo prestavitve različnih programov ob različni uri, zato si oglejte razpored v priloženem dokumentu.

Do Informativnih dni dostopate preko spletnih strani srednjih šol, ki jih prav tako najdete v priloženem dokumentu. Za nekatere šole najdete v dokumentu že povezavo do informativnega dneva, druge bodo povezavo objavile na svoji spletni strani dan šele pred samo izvedbo.

Na večino informativnih dni se ni potrebno predhodno prijaviti, na posameznih šolah pa je potrebna predhodna prijava.

Vabljeni k ogledu!

Pomembni datumi za učence 9. razreda šolskem letu 2020/21

Zanimivi datumi za učence 8. razreda šolskem letu 2020/21

Učenci 9. razreda ste vabljeni v spletno učilnico Šolsko svetovalno delo, v katero dostopate z AAI prijavo. V spletni učilnici bodo v primeru šolanja na daljavo objavljeni termini in povezave do individualnih pogovorov preko Arnes Zoom.

Gradivo s 1. roditeljskega sestanka v šolskem letu 2020/2021

PO-1. RS 9.r 2021

(Skupno 568 obiskov, današnjih obiskov 34)