Podatki šole

Osnovna šola Horjul

Šolska ulica 44
1354 Horjul

 OS_Horjul

Telefon:  01/75 00 220
Faks:  01/75 00 229
e pošta:  o-horjul.lj@guest.arnes.si
TRR:  01362-6030652086
Matična številka:  5084423000
Davčna številka:  99488493
Nismo davčni zavezanci.

Pomembne telefonske številke

01/75 00 221 RAVNATELJ
Aleksander Gube
01/75 00 220 TAJNICA
Petra Knapič (petra.knapic(et)oshorjul.si)
01/75 00 223 POMOČNICA RAVNATELJA
Mateja Poženel (mateja.pozenel(et)oshorjul.si)
01/75 00 222 RAČUNOVODKINJA
Darja Čufer Šibau (darja.cufer-sibau(et)oshorjul.si)
01/75 00 225 KUHINJA ŠOLA
Darja Pečevnik, Mateja Velkavrh, Veronika Trček, Majda Marolt
01/75 00 226 KNJIŽNIČARKA
Polona Končar (polona.koncar(et)oshorjul.si)
01/75 00 227 SVETOVALNA DELAVKA
Marjeta Požru Krstić (marjeta.pozru-krstic(et)oshorjul.si)
01/75 00 228 POMOČNICA RAVNATELJA (vrtec)
Andreja Naglič Kumer
01/75 91 126 TAJNICA, RAČUNOVODKINJA (vrtec)
Stanka Derganc

Zavod v nadaljnjem besedilu pomeni Osnovna šola Horjul in Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul. Ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Horjul je Občina Horjul, ki ima svoj sedež na naslovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 34/03 – popr., 64/01 in 108/02), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na svoji 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Horjul.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul.

V šolskem letu 2020/21 je v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul 9 oddelkov, vanje je vključenih 161 otrok, v šoli pa je 18 oddelkov, vanje je vključenih 318 učencev.

Organi zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) izdajamo Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Horjul in VVE pri OŠ Horjul.

(Skupno 3.639 obiskov, današnjih obiskov 122)