Šolski sklad

Zavod je na podlagi 135. člena ZOFVI; Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007, ustanovil šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga Svet šole. Za delovanje sklada je upravni odbor 19. 1. 2000 sprejel pravila.

Šolski sklad od š. l. 2023/24 sestavljajo:

  • predsednik: Uroš Zdešar
  • predstavniki staršev v šolskem skladu: Mateja Bogataj, Majda Hribernik, Peter Marolt
  • predstavniki učiteljev v šolskem skladu: Petra Peternel, Andreja Kobetič, Monika Trček

Šolski sklad je obvezna sestavina življenja in dela zavoda. Finančne posle sklada vodi računovodkinja zavoda.

(Skupno 760 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost