2. literarno-likovni natečaj v spomin Kristini Brenkovi

Spoštovani!

V spomin domačinke Kristine Brenkove razpisuje OŠ Horjul 2. literarno-likovni natečaj.

Kristina Brenkova je bila urednica, mladinska pisateljica, prevajalka in pesnica, ki je svoje otroštvo preživela v Horjulu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala pedagogiko in psihologijo, v Pragi je študirala teorijo gledališča za mlade in nato doktorirala iz pedagogike. Živela je na Češkem, v Franciji, v Italiji.

Njene mladinske igre so bile uprizorjene na slovenskih in tujih gledaliških odrih. Ob tem je pripravila in prevedla več zbirk ljudskih pravljic z vsega sveta. Prevajala je iz nemščine, francoščine in češčine ter omogočila branje npr. Pike Nogavičke, Bambija, Starih grških bajk in drugih del v slovenščini.

Zasnovala je več knjižnih zbirk za otroke, med katerimi je zagotovo najbolj znana Čebelica.

Osrednja tematika natečaja je zbirka kratkih zgodb Okna in okenca.

Natečaj je namenjen

  • otrokom v vrtcu (zadnje starostno obdobje; v Sloveniji in tujini),
  • osnovnošolcem in osnovnošolkam 1., 2. in 3. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom (v Sloveniji in tujini).

Vrste prispevkov

  • likovni izdelek po predlogi kratke zgodbice iz zbirke Okna in okenca (otroci v vrtcu),
  • likovni izdelek na podlagi citata »Na bel, prazen list papirja narišem okence /…/ Skoznje pogledaš in skozi vsako vidiš drugačno podobo.«Kakšne podobe se kažejo, kaj vidiš? (učenci 1. triade),
  • »Gledaš, gledaš, nato pobiraš črke, jih z nevidno vrvico vežeš v besede.« (učenci 2. triade napišejo kratko zgodbo, o tem, kaj vidijo, ko pogledajo skozi okna in okenca),
  • »Babica je srebrnolasa in nakodrana. Kadar pogleda svojega vnučka, ji zasijejo oči in smehljaj ji ožari obraz.« (učenci 3. triade napišejo razpravljalni spis o pomenu in  pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja).

Izdelek mora biti avtorsko še neobjavljeno delo.

Sodelujoči morajo k izdelku dodati soglasje o udeležbi podpisano s strani staršev ali skrbnikov, avtorji pa morajo k besedilu priložiti še podpisano izjavo o avtorstvu (predlogi obeh dokumentov sta prilogi razpisa).

Obseg likovnega izdelka ne sme biti manjši od A4 formata in ne večji od A3 formata v poljubni tehniki.

Obseg besedila je lahko največ 8000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v wordu, pisava arial, velikost pisave 12, poravnava naj bo obojestranska.

Vsak izdelek mora vsebovati ime in priimek ter starost avtorja, skupino/razred, naslov izdelka, točne podatke šole oz. vrtca, ime in priimek mentorja ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov).

Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali učitelji in zunanji sodelavci, bo v vsaki kategoriji podelila tri nagrade (izjemoma lahko komisija podeli tudi več nagrad)

  • za kategorijo vrtec,
  • za kategorijo 1. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
  • za kategorijo 2. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
  • za kategorijo 3. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom.

Elektronska prijavnica na mednarodni natečaj je objavljena na spletni strani https://forms.gle/q4qRa3tr88LtbcUP7 in jo je potrebno izpolniti ob oddaji izdelka. Neprijavljeni izdelki bodo izločeni iz natečaja. Vsak mentor lahko sodeluje z največ štirimi izdelki.

Mentorji izdelke pošljete na naslov Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul, s pripisom »ZA NATEČAJ« ali na elektronski naslov natecaj@oshorjul.si, v tem primeru v polje Zadeva vpišete »ZA NATEČAJ« in izdelek ter obrazložitev dodate v priponki.

Upoštevali bomo vse izdelke, ki bodo k nam prispeli do 31. januarja 2023 in bodo ustrezali pogojem natečaja.

Razglasitev zmagovalcev bo potekala pomladi 2023; mentorji bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Mentorjem in mentoricam bomo izdali ustrezno potrdilo. Potrdil zgolj o sodelovanju ne bomo izdajali.

Osnovna šola Horjul bo ob koncu natečaja izdala elektronsko publikacijo, v kateri bodo objavljeni vsi prispeli izdelki. Avtorjem prispelih izdelkov ne vračamo.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do obdelave in hrambe podatkov avtorjev, do javne objave izdelkov in podatkov avtorjev, ki so prispeli na razpisani natečaj v tiskani ali elektronski obliki za namene natečaja.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES morajo sodelujoči (za nepolnoletne otroke starši oziroma zakoniti zastopniki) in njihovi mentorji na natečaju dovoliti obdelavo osebnih podatkov.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do spremembe datumov, ki so navedeni v natečaju.

Želimo vam prijetno ustvarjanje in se veselimo prispelih izdelkov.

                                                                                                          Aleksander Gube, ravnatelj

(Skupno 668 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost