Ekošola

V šolskem letu 2020/21 smo se prvič vključili v vseslovenski program Ekošole, ki je  mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in ozaveščenju o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Šola v posameznem letu z izvajanjem nalog lahko pridobi zeleno zastavo – mednarodno uveljavljen okoljski znak.

 

koordinatorica Ekošole:  Alenka Krušič

 

Likovni natečaj za kreativne izdelke

Pesnjenje v naravi

Reciklirana kuhinja

Misija zeleni koraki

Izdelki iz recikliranih materialov

(Skupno 424 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost