Izbirni predmeti

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 7. DO 9. RAZREDA za šolsko leto 2019/2020

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 4. DO 6. RAZREDA za šolsko leto 2019/2020

 

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2018/19 izvajali 15 izbirnih predmetov.

Učenci so se odločili za naslednje predmete:

IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. SKUPIN ŠT. UR TEDENSKO
Nemščina I TJN I T. Pangeršič 7. 10 1 2
Nemščina III TJN III T. Pangeršič 9. 7 1 2
Turistična vzgoja TVZ B. Jagodic 7., 8., 9. 21 1 1
Sodobna priprava hrane SPH M. Z. Simončič 7. 17 1 1
Načini prehranjevanja NPH M. Z. Simončič 9. 13 1 1
Likovno snovanje LS II S. Sovre 7., 8., 9. 12 1 1
Obdelava gradiv: les OGL M. Istenič 7., 8., 9. 9 1 1
Obdelava gradiv: kovina OGK M. Istenič 7., 8., 9. 15 1 1
Urejanje besedil UBE N. Hlade 7., 9. 3 1 1
Multimedija MME N. Hlade 8., 9. 6 1 1
Ples PL N. Rus 9. 10 1 1
Glasbeni projekt GP N. Rus 9. 3 1 1
Šport za sprostitev ŠSP  T. Kern 7. 15 1 1
Izbrani šport IŠP J. B. Končan 9. 16 1 1
Šport za zdravje ŠZZ J. B. Končan 8. 18 1 1
  15 17

 

(Skupno 493 obiskov, današnjih obiskov 47)