Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2023/24 izvajali 17 skupin izbirnih predmetov.

ZAP. ŠT. IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED
1. Ansambelska igra ANI N. Rus 7., 8.
2. Izbrani šport: nogomet IŠN J. B. Končan 7., 8.
3. Izbrani šport: odbojka IŠO J. B. Končan 9.
4. Likovno snovanje I LS1 S. Sovre 7.
5. Likovno snovanje II LS2 S. Sovre 8., 9.
6. Načini prehranjevanja NPH A. Medved 8.
7. Nemščina I NI1 P. Hu 7.
8. Nemščina II NI2 P. Hu 8., 9.
9. Obdelava gradiv: kovine OGK J. Velkavrh 9.
10. Obdelava gradiv: umetne snovi OGU J. Velkavrh 8.
11. Računalništvo: računalniška omrežja ROM J. Velkavrh 9.
12. Sodobna priprava hrane SPH A. Medved 7.
13. Šport za sprostitev ŠSP M. Trček 7.
14. Šport za zdravje ŠZZ M. Trček 8.
15. Turistična vzgoja TVZ B. Jagodic 7., 8., 9.
16. Verstva in etika VE R. Zavec 9.
         

Menjava izbirnega predmeta je možna takoj po seznanitvi z izborom, še v času priprav na novo šolsko leto. V začetku novega šolskega leta menjava predmetov ne bo možna, zato prosimo za preudarno izbiro predmetov.

Učenci, ki uveljavljajo obiskovanje glasbene šole, morajo najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta dostaviti potrdilo glasbene šole, sicer jim bo dodeljen obvezni izbirni predmet po razvrstitvi.

(Skupno 1.985 obiskov, današnjih obiskov 8)
Dostopnost