Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali 17 izbirnih predmetov.

 

Izbirni predmet Kratica Učitelj Razred
Francoščina 2 FR2 Podobnikar 8., komb.
Francoščina 3 FR3 Podobnikar 9., komb.
Glasbena dela GLD Rus 9.
Gledališki klub GLK   7., 9.
Izbrani šport: nogomet IŠN Končan 7., 8.
Izbrani šport: odbojka IŠO Končan 9.
Likovno snovanje 1 LS1 Sovre 7., 8.
Načini prehranjevanja NPH Medved 8.
Nemščina 1 NI1 Hu 7., 8., komb.
Nemščina 3 NI3 Hu 9. komb.
Obdelava gradiv: les OGL Zabukovec Žnidaršič 7.
Poskusi v kemiji POK Haler 8., 9.
Računalništvo: Multimedija MME Herič 8.
Robotika v tehniki RVT Zabukovec Žnidaršič 8., 9.
Sodobna priprava hrane SPH Medved 7.
Šport za sprostitev ŠSP Bednarik 7.
Šport za zdravje ŠZZ Bednarik 8.
Turistična vzgoja TVZ Hribernik 7., 9.
Verstva in etika 2 VE2 Zavec 9.

 

Menjava izbirnega predmeta je možna takoj po seznanitvi z izborom, še v času priprav na novo šolsko leto. V začetku novega šolskega leta menjava predmetov ne bo možna, zato prosimo za preudarno izbiro predmetov.

Učenci, ki uveljavljajo obiskovanje glasbene šole, morajo najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta dostaviti potrdilo glasbene šole, sicer jim bo dodeljen obvezni izbirni predmet po razvrstitvi.

(Skupno 1.659 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost