Štipendije

Vse informacije o štipendijah in obrazce najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Zoisove štipendije:

Razpis je objavljen tu: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20212022

  • Rok za oddajo vlog za dijake: 17. 9. 2021
  • Vloge so dostopne v razpisu
  • Vlogo z dokazili pošljete po pošti priporočeno ali vložite osebno na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »311. JR – Zoisova štipendija (novi)«.
  • Pogoj za pridobitev: vsaj en izjemni dosežek IN uspeh vsaj 4.70 v 9. razredu (upoštevajo se tudi izbirni predmeti).
  • Prejete vloge se razvrstijo glede na število zbranih točk iz dosežkov. Če sredstva ne bodo zadostovala za vse kandidate, bo štipendija dodeljena tistim, ki bodo zbrali več točk za izjemne dosežke.

Opozorilo – za devetošolce v šolskem letu 2020/2021:

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa, da se bodo Zoisove štipendije dodeljevale kandidatom, ki jeseni 2021 postanejo dijaki 1. letnika, na podlagi izjemnih dosežkov iz šolskih let 2018/2019 in 2020/2021 – torej iz 7. in 9. razreda!

Državne štipendije:

Dodelitev je odvisna od mesečnega dohodka na družinskega člana.

Informacije so dostopne so na spletnih straneh: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ in https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Dostop do obrazca – vloge: (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/drzavna-stipendija.html) Obrazec je na voljo tudi tu: Vloga za uveljavljanje drzavne stipendije za dijake in studente

Vloge se odda v avgustu na naslov centra za socialno delo: Center za socialno delo Ljubljana-Vič-Rudnik, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana

Štipendije za deficitarne poklice:

Razpis z vlogami je objavljen tu (https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr).

Vloge so objavljene tudi tu (https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/308-%C5%A0DP/Vloga%20za%20dodelitev%20%C5%A1tipendije%20za%20deficitarne%20poklice%202021-2022.pdf). Po kliku na povezavo izberete še opcijo “Odpri v Acrobatu”.

Izpolnjene vloge je potrebno oddati najkasneje do 24. 9. 2021 na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP«

Štipendijo za deficitarne poklice je možno prejemati skupaj s Zoisovo ali državno štipendijo.

Kadrovske štipendije: podeljujejo različni delodajalci.

Celoten seznam je dostopen na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

(Skupno 433 obiskov, današnjih obiskov 6)