Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2018/19 bodo učenci lahko obiskovali pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

V šolskem letu 2018/19 se bodo izvajali štirje neobvezni izbirni predmeti:

  • NŠP – neobvezni izbirni predmet šport (T. Kern),
  • NTE – neobvezni izbirni predmet tehnika (M. Istenič),
  • NI2 – neobvezni izbirni predmet nemščina (T. Pangeršič).
(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 5)