Aktualno

Objavljen je Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2017/2018 – rok za oddajo vlog za dijake je 6. 9. 2017

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa.

Pomembni datumi:

  • 15. 6. – 20. 9. 2017 – oddaja vlog za štipendije za deficitarne poklice
  • 22. 6. 2017 do 15. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah
  • 23. 6.  – objava spodnjih mej 1. kroga na spletnih straneh