Poklicna orientacija

Pri izvajanju poklicne orientacije sodelujejo vsi strokovni delavci šole v okviru učnih načrtov, razredniki 8. in 9. razreda pa po programu, ki ga pripravi šolska svetovalna delavka. Povezujemo se s predstavniki srednjih šol in sosednjimi osnovnimi šolami, s podjetji oz. zavodi v naši občini, Zavodom za zaposlovanje, Gospodarsko in Obrtno zbornico, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport …

Program poklicne orientacije spodbuja učence pri učenju za vseživljenjsko sprejemanje odločitev v zvezi s poklicno kariero. Vsakega posamezniku spodbuja, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da pridobiva informacije in razvija svoje zmožnosti.

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:

  • skupinske in individualne razgovore z učenci o tem, kako čim bolje spoznati samega sebe, o izbiri poklica, poklicih, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah,  o novostih in stanju prijav v srednjih šolah … Razgovori potekajo v okviru učnih ur, kadar je to združljivo z učno temo, in pred oz. po pouku glede na interes posameznikov,
  • roditeljske sestanke za učence in njihove starše,
  • individualne razgovore z učenci in njihovimi starši,
  • zbiranje podatkov o učenčevih dosežkih, interesih, znanjih in veščinah ter osebnostnih lastnostih.

 

(Skupno 694 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost