Roditeljski sestanki

Praviloma bodo v šolskem letu 3 roditeljski sestanki, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov Sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku eden od staršev piše zapisnik. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2017/18:

Prvi roditeljski sestanek (september 2017)

Prvi roditeljski sestanek za OŠ bo predvidoma:

  • RS v ponedeljek, 11. septembra 2017, ob 17.00 in 18.00.
  • PS v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 17.00 in 18.00.

Vsebina:

  • kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2017/2018,
  • nekatere vsebine Publikacije za šolsko leto 2017/2018,
  • stroškovnik,
  • novosti,
  • prometna varnost – posebej za starše prvošolcev,
  • razno.

Drugi roditeljski sestanek (12. februar 2018)

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in drugi tematiki – glede na potrebe ter predavanju.

Predavanje bo 12. februarja 2018 ob 17.30, na temo DRUŽINSKA E-PRAVILA. Izvedla ga bo ga. Špela Reš iz podjetja LOGOUT.

Tretji roditeljski sestanek (maj 2018)

Tretji roditeljski sestanek bo potekal v mesecu maju ali v ustreznem drugem terminu glede na potrebe posameznega oddelka. Namenjen bo pregledu dela v šolskem letu in drugi tematiki glede na potrebe (pripravam na odhod v šolo v naravi oz. na tabor, pripravi valete, organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij ipd.).

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.