Roditeljski sestanki

Praviloma bodo v šolskem letu 3 roditeljski sestanki, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov Sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku eden od staršev piše zapisnik. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2018/2019:

Prvi roditeljski sestanek (september 2018)

  • RS do 13. septembra 2018
  • PS do 18. septembra 2018

Drugi roditeljski sestanek (11. februar 2019)

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in drugi tematiki – glede na potrebe ─ ter predavanju. Predavanje z naslovom Čutno starševstvo bo 11. februarja 2019 ob 17. uri.

Izvedla ga bo dr. Lucija Čevnik, strokovnjakinja s področja vzgoje in samopodobe otrok in mladostnikov.

Tretji roditeljski sestanek (maj 2019)

Tretji roditeljski sestanek bo potekal v mesecu maju ali v ustreznem drugem terminu glede na potrebe posameznega oddelka. Namenjen bo pregledu dela v šolskem letu in drugi tematiki glede na potrebe (pripravam na odhod v šolo v naravi oz. na tabor, pripravi na vpis v srednje šole, pripravi valete, organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij ipd.).

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.

(Skupno 339 obiskov, današnjih obiskov 99)