Roditeljski sestanki

Praviloma bosta v šolskem letu 2. roditeljska sestanka, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku zapisnik za šolsko dokumentacijo pišejo učitelji/sorazredniki. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki in na spletni strani šole.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2022/23:

Prvi roditeljski sestanek (september 2022)

PONEDELJEK, 12. 9. 2022 TOREK, 13. 9. 2022    
2. a, 2. b ob 16.00 6. a, 6. b ob 16.00    
3. a, 3. b ob 18.00 7. a, 7. b ob 16.40    
4. a, 4. b ob 17.20 8. a, 8. b ob 17.20    
5. a, 5. b ob 16.40 9. a, 9. b ob 18.00    

Vsebina: kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2022/23, stroškovnik za LUM, GOS, TIT ter izbirne predmete, novosti, prometna varnost – posebej za starše prvošolcev, razno.

Drugi roditeljski sestanek (januar 2023)

PONEDELJEK, 30. 1. 2023 TOREK, 31. 1. 2023    
1. a, 1. b ob 18.40 6. a, 6. b ob 18.00    
2. a, 2. b ob 18.00 7. a, 7. b ob 17.20    
3. a, 3. b ob 17.20 8. a, 8. b ob 16.40    
4. a, 4. b ob 16.40 9. a, 9. b ob 16.00    
5. a, 5. b ob 16.00      

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu januarju 2023. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ter drugi tematiki – glede na potrebe – oz. predavanju.

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je načrtovano v LDN šole.

(Skupno 1.673 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost