Dokumenti z informacijami

Razpisi – srednje šole, univerze:

Gradivo Zavoda RS za zaposlovanje – informacije o zaposlovanju in izobraževanju:

Spodnje meje srednjih šol z omejitvami vpisa v prejšnjih letih.

Seznam študijskih programov, na katere se je mogoče vpisati s poklicno maturo in izpitom iz 5. maturitetnega predmeta

Informacije in gradiva v zvezi z NPZ:

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC) so objavljene vse informacije o NPZ za šolsko leto 2017/2018. Na voljo je že zloženka z informacijami za učence in starše v 6. in 9. razredu.

Dostopne so tudi naloge in rešitve za vse preverjane predmete, za vsa leta, odkar se NPZ na osnovnih šolah izvaja.

Seznam višjih šol v Sloveniji.

Zelo koristne spletne strani:

Roditeljski sestanek: