Tekmovanja

V šolskem letu 2017/2018 bomo prevoze otrok na tekmovanja v čim večji meri poskušali realizirati s pomočjo staršev in šolskega avtobusa. Udeležili se bomo nekaterih tekmovanj po spodnji tabeli, predvsem tistih, za katera bodo izkazali interes učenci in njihovi starši. Tekmovanja so za učence prostovoljna.

Vsi strokovni delavci so odgovorni za pripravo, organizacijo in izvedbo tekmovanj za učence, ki se bodo v tekočem šolskem letu 2017/18 odvijala po spodnjem razporedu.

TEKMOVANJE VODJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Matematika – Evropski matematični Kenguru (1. – 5. razred) M .Prebil 15. 3. 2018 1. 4. 2018
Lego P. Peternel
Kresnička – naravoslovje M. Poženel
Računanje je igra H. Leskovec
Bober (1.—3. razred) I. Leskovar
Slovenščina– tekmovanje za Cankarjevo priznanje N. Kogovšek 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018.
Meurčki, 1. -3. razred N. Kogovšek 6. 4. 2018
Angleščina 7. razred R. Zavec Januar 2018 Marec 2018
Angleščina 8. razred S. Videčnik 16. 10. 2017 20. 11. 2017
Angleščina 9. razred R. Zavec 15. 11. 2017 18. 1. 2018 20. 3. 2018
Angleška bralna značka (4.—9. razred) S. Videčnik, R. Zavec, N. Tanko marec 2018
Nemščina N. Tanko
Nemška bralna značka (7.—9. razred) N. Tanko
Geografija B. Jagodic 6. 1. 2018 7. 3. 2018 13. 4. 2018
Zgodovina B. Jagodic 5. 12. 2017 1. 2. 2018 17. 3. 2018
Tehnika M. Istenič
Biologija – Proteusovo tekmovanje M. Založnik 25. 10. 2017 1.                   12. 2017
Kemija – Preglovo tekmovanje J. Haler 15. 1. 2018 24. 3. 2018
Fizika – Stefanovo tekmovanje M. Istenič
Logika in lingvistika (6. – 9. razred) V. Brezar 28. 9. 2017 2.       10. 2017

Matematika – Evropski matematični Kenguru, Vegovo tekmovanje

(6. – 9. razred)

S. K. Jazbec 15. 3. 2018 3.       4. 2018
Bober (4.—9. razred) M. Istenič
Logične pošasti V. Brezar 4. 5. 2018 19. 5. 2018

Šport – medobčinsko tekmovanje

odbojka SDE, SDI

T. Kern

Šport – medobčinsko tekmovanje

mala odbojka MDE, MDI

T. Kern

J. B. Končan

Šport — mali nogomet – starejši dečki T. Kern
Šport — mali nogomet – mlajši dečki T. Kern
Atletika J. B. Končan
Zlata kuhalnica (7. In 8. razred) M. Založnik maj 2018
Pevski zbor N. Rus
Tekmovanje Zemljo so nam posodili otroci M. Zaloznik januar 2018 marec 2018