Tekmovanja

V šolskem letu 2020/21 bomo prevoze otrok na tekmovanja v čim večji meri poskušali realizirati s pomočjo staršev in šolskega avtobusa. Udeležili se bomo nekaterih tekmovanj po spodnji tabeli, predvsem tistih, za katera bodo izkazali interes učenci in njihovi starši. Tekmovanja so za učence prostovoljna.

 

TEKMOVANJE VODJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Matematika OŠ (6.–9. r.) N. Plavčak  18. 3. 2021   17. 4. 2021
Naravoslovje (Kresnička) A. Krušič 3. 2. 2021    
Matematika OŠ (1.–5. r.) M. Kovač 18. 3. 2021    
Slovenščina (Cankarjevo priznanje) N. Kogovšek  17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
Slovenščina (Mehurčki)   8. 4. 2021    
Geografija B. Jagodic  24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
Angleščina OŠ, 9. raz.  S. Videčnik 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
Zgodovina OŠ B. Jagodic   8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021
Angleščina OŠ, 8. raz.  R. Zavec 19. 10. 2020   23. 11. 2020
Angleščina OŠ, 7. raz. R. Zavec 1. 2. 2021   1. 3. 2021
Logika (4., 5. r.) A. Krušič 24. 9. 2020    
Logika (6.–9. r.) N. Plavčak 24. 9. 2020   17. 10. 2020
Logična pošast (4., 5. r.) P. Peternel 7. 5. 2021    
Logična pošast (6.–9. r.) N. Plavčak 7. 5. 2021    21. 5. 21
Matemček (4., 5. r.) H. Leskovec 6. 11. 2020    
Matemček (6.–9. r.) N. Plavčak 6. 11. 2020   20. 11. 2020
ACM Bober (4.–9. r.) T. Kern od 16. do 20. 11. 2020   16. 1. 2021 
Kemija – Preglovo priznanje J. Haler 18. 1. 2020   27. 3. 2020
Fizika – Stefanovo priznanje H. Krapež Škoberne, V. Brezar  3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
Konstruktorstvo in tehnologije obdelav J. Zabukovec Žnidaršič   2. 4. 2021 15. 5. 2021
Biologija – Proteusovo tekmovanje M. Založnik Simončič 21. 10. 20   4. 12. 20
Razvedrilna matematika (4., 5. r.) A. Krušič 2. 12. 2020    
Razvedrilna matematika (6.–9. r.) J. Zabukovec Žnidaršič  2. 12. 2020   30. 1. 2021
Šport – medobčinsko tekmovanje odbojka MDE, MDI, SDE, SDI J. B. Končan   SDI, SDE december 2020; MDI, MDE april 21  
Šport – mali nogomet MDI, SDI T. Kern   SDI december 2020; MDI marec 2021  
Atletika J. B. Končan   maj 2021  
Ljubljanski maraton J. B. Končan   24. 10. 2020  
Računanje je igra, 4. razred H. Leskovec   maj 2021  
(Skupno 530 obiskov, današnjih obiskov 3)