Šolski dokumenti

Pravilniki

Vzgojni načrt OŠ Horjul

Hišni red OŠ Horjul

Pravila šolskega reda  OŠ Horjul

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik sveta šole

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o šolskem plesu OŠ Horjul

Sklep o ustanovitvi

Pravila o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega športnika

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika

Vloge

Subvencija za prehrano

Vloga za subvencijo šole v naravi ali tabora

Razvojni načrt

Razvojni načrt zavoda OŠ Horjul 2020-2025

Načrt šolskih poti OŠ Horjul Datoteka

Letni delovni načrt šole (LDN)

LDN OŠ Horjul 2011_12

LDN OŠ Horjul 2012_13

LDN OŠ Horjul 2013_14

LDN OŠ Horjul 2015_16

LDN OŠ Horjul 2016_17

LDN OŠ Horjul 2017_18

LDN OŠ Horjul 2018_19

LDN OŠ Horjul 2019 20

LDN OŠ Horjul 2020/21

Polletna poročila o realizaciji LDN

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2018_19

Poročila o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN 2010_11

Poročilo o realizaciji LDN 2011_12

Poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Poročilo o realizaciji LDN 2013_14

Poročilo o realizaciji LDN 2014_15

Poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Poročilo o realizaciji LDN 2017_18

Poročilo o realizaciji LDN 2018_19

Poročilo o realizaciji LDN 2019/20

Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo 2019/20

Šolska publikacija

Publikacija OŠ Horjul 2011_12

Publikacija OŠ Horjul 2012_13

Publikacija OŠ Horjul 2013_14

Publikacija OŠ Horjul 2014_15

Publikacija OŠ Horjul 2015_16

Publikacija OŠ Horjul 2016_17

Publikacija OŠ Horjul 2017_18

Publikacija OŠ Horjul 2018_19

(Skupno 1.898 obiskov, današnjih obiskov 34)