Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Irena Čadež Prof. RP VII. Mentor
Andreja Kobetič Basta Prof. RP VII. Svetovalec
Marija Kovač Učitelj RP VI. Svetovalec
Alenka Krušič Prof. RP VII. Svetovalec
Irena Leskovar Prof. RP VII. Svetovalec
Helena Leskovec Prof. RP VII. Mentor
Helena Logar Učitelj RP VI. Svetovalec
Petra Motoh Prof. RP VII.  /
Marjeta Oblak Prof. RP VII. Mentor
Petra Peternel Prof. RP VII. Mentor
Mojca Potrebuješ Učitelj RP VI. Svetnik
Mateja Poženel Prof. RP VII. Mentor
Maja Prebil Prof. RP VII. /

Predmetna stopnja

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Vesna Brezar Prof. MAT, FIZ VII. /
Nataša Garafol Prof. SLJ VII. Mentor
Janja Haler Predm. učit. BIO, KEM, NAR VI. Svetovalec
Mateja Istenič Prof.  FIZ, TEH VII. Mentor
Barbara Jagodic Prof. GEO, ZGO VII. Svetovalec
Tadeja Voljč Prof. SLJ VII.  /
Tomaž Kern Prof. ŠVZ VII. Svetovalec
Natalija Kogovšek Prof. SLJ, PED. VII. Svetovalec
Jure Bojan Končan Prof. ŠVZ VII. Svetovalec
Saša Kopač Jazbec Prof. MAT, TEH VII. Svetnik
Natalija Rus Prof.  GLASBE VII. /
Svetlana Sovre Prof. LVZ VII. /
Sonja Videčnik Prof. ANG, RUS VII. Svetovalec
Mirica Založnik Simončič Prof. BIO, GOS, NAR VII. Svetovalec
Regina Zavec Prof. ANG, ZGO VII.  Svetovalec
Nina Gros Prof. MAT, RAČ VII.  /

Specialni pedagog defektolog

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Barbara Buh Prof. defektologije VII. Mentor
Vesna Čerin Prof. defektologije VII. /

Svetovalna služba

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Marjeta Požru Krstić Dipl. psiholog VII. Svetovalec

Knjižnica

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Nataša Garafol /  Tadeja Voljč Prof. SLJ VII. Mentor

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Mirica Založnik Simončič Prof. BIO, GOS, NAR VII. Svetovalec

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe Strokovni naziv
Nina Gros Prof. MAT, RAČ VII.  /

Nepedagoško osebje

Priimek in ime  Naziv
Petra Knapič Poslovna sekretarka
Darja Čufer Šibau Računovodkinja
Marija Oblak Spremljevalka
Helena Planinc Spremljevalka
Darja Pečevnik Kuharica
Mateja Velkavrh Kuhinjska pomočnica
Mira Vrhovec Čistilka
Marija Merela Čistilka
Brigita Plestenjak Čistilka
Jožefa Setnikar Čistilka
Rafko Plestenjak Hišnik