Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Poučuje e-pošta
Tanja Bergant Drugi učitelj v 1. razredu tanja.bergant(at)oshorjul.si
Irena Čadež 1. b irena.cadez(at)oshorjul.si
Andreja Kobetič 4. b andreja.kobetic(at)oshorjul.si
Marija Kovač / marija.kovac(at)oshorjul.si
Alenka Krušič 5. a alenka.krusic(at)oshorjul.si
Tjaša Glamočak 3. a tjasa.glamocak(at)oshorjul.si
Helena Leskovec 5. b helena.leskovec(at)oshorjul.si
Tea Likar PB tea.likar(at)oshorjul.si
Petra Mrzlikar 3. b petra.mrzlikar(at)oshorjul.si
Marjeta Oblak 2. b marjeta.oblak(at)oshorjul.si
Petra Peternel 4. a petra.peternel(at)oshorjul.si
Mojca Potrebuješ 1. a mojca.potrebujes(at)oshorjul.si
Mateja Poženel TJA mateja.pozenel(at)oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk / sonja.kuznik-pivk(at)oshorjul.si
Zala Gorjup PB zala.gorjup(at)oshorjul.si
Lara Maček PB lara.macek(at)oshorjul.si
Tomaž Kern PB tomaz.kern(at)oshorjul.si
Anja Filipič 2. a anja.filipic@oshorjul.si

Predmetna stopnja

Ime in priimek Poučuje e-pošta
Vesna Brezar / vesna.brezar(at)oshorjul.si
Nataša Plavčak MAT natasa.plavcak(at)oshorjul.si
Janja Haler BIO, KEM, NAR janja.haler(at)oshorjul.si
Nina Bednarik ŠPO nina.bednarik(at)oshorjul.si
Barbara Jagodic GEO, ZGO barbara.jagodic(at)oshorjul.si
Natalija Kogovšek SLJ natalija.kogovsek(at)oshorjul.si
Jure Bojan Končan ŠPO jure.koncan(at)oshorjul.si
Natalija Rus / natalija.rus(at)oshorjul.si
Svetlana Sovre LUM svetlana.sovre(at)oshorjul.si
Cirila Šramel SLJ cirila.sramel(at)oshorjul.si
Sonja Videčnik TJA sonja.videcnik(at)oshorjul.si
Regina Zavec TJA, DKE, ZGO regina.zavec(at)oshorjul.si
Helena Krapež Škoberne FIZ, MAT helena.krapez-skoberne(at)oshorjul.si
Kaja Drab NEM kaja.rabuza(at)oshorjul.si
Jerneja Zabukovec Žnidaršič TIT, MAT jerneja.zabukovec-znidarsic(at)oshorjul.si
Maja Srebočan GUM maja.srebocan(at)oshorjul.si
Nataša Garafol /

Ravnatelj

Ime in priimek e-pošta
Aleksander Gube  aleksander.gube(at)oshorjul.si

Specialni pedagogi

Ime in priimek e-pošta
Barbara Buh barbara.buh(at)oshorjul.si
Katarina Jerkovič katarina.jerkovic(at)oshorjul.si
Tina Matjaž tina.matjaz(at)oshorjul.si

Svetovalna služba

Ime in priimek e-pošta
Marjeta Požru Krstić marjeta.pozru-krstic(at)oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek e-pošta
Polona Končar polona.koncar(at)oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek e-pošta
Mirica Založnik Simončič mirica.zaloznik-simoncic(at)oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek e-pošta
Goran Sekirarski goran.sekirarski(at)oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime Delovno mesto
e-pošta
Petra Knapič Tajnik petra.knapic(at)oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak(at)oshorjul.si
Sabina Klasič Čistilka sabina.klasic(at)oshorjul.si
Darja Pečevnik Kuharica darja.pecevnik(at)oshorjul.si
Veronika Trček Kuhinjska pomočnica veronika.trcek(at)oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica
Mateja Velkavrh Kuhinjska pomočnica mateja.velkavrh(at)oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec(at)oshorjul.si
Marija Merela Čistilka
Brigita Plestenjak Čistilka brigita.plestenjak(at)oshorjul.si
Mihaela Čerin Čistilka
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak(at)oshorjul.si
Nataša Grum Čistilka
Nives Kovač Spremljevalka

Zapis (at) se uporablja iz varnostnih razlogov in ga je potrebno v zapisu elektronskega naslova nadomestiti s simbolom @.

(Skupno 9.426 obiskov, današnjih obiskov 228)