Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Poučuje     e-pošta
Tanja Bergant Drugi učitelj v 1. razredu     tanja.bergant(at)oshorjul.si
Irena Čadež 1. b     irena.cadez(at)oshorjul.si
Andreja Kobetič 4. a     andreja.kobetic(at)oshorjul.si
Marija Kovač 3. b     marija.kovac(at)oshorjul.si
Alenka Krušič 4. b     alenka.krusic(at)oshorjul.si
Tjaša Glamočak 3. a     tjasa.glamocak(at)oshorjul.si
Helena Leskovec 5. a     helena.leskovec(at)oshorjul.si
Nastja Sajovic PB     nastja.sajovic(at)oshorjul.si
Petra Mrzlikar PB     petra.mrzlikar(at)oshorjul.si
Marjeta Oblak 2. a     marjeta.oblak(at)oshorjul.si
Petra Peternel 5. b     petra.peternel(at)oshorjul.si
Mojca Potrebuješ 1. a     mojca.potrebujes(at)oshorjul.si
Mateja Poženel TJA     mateja.pozenel(at)oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk 2. b     sonja.kuznik-pivk(at)oshorjul.si
Janez Velkavrh PB     janez.velkavrh(at)oshorjul.si
Boža Kastelic Malnar PB     boza.kastelic-malnar(at)oshorjul.si
         
         

Predmetna stopnja

Ime in priimek   Poučuje   e-pošta
Borut Grošičar   FIZ, MAT   borut.grosicar(at)oshorjul.si
Nataša Plavčak   MAT   natasa.plavcak(at)oshorjul.si
Janja Haler   BIO, KEM, NAR   janja.haler(at)oshorjul.si
Nina Bednarik   ŠPO   nina.bednarik(at)oshorjul.si
Barbara Jagodic   GEO, ZGO   barbara.jagodic(at)oshorjul.si
Natalija Kogovšek   SLJ   natalija.kogovsek(at)oshorjul.si
Jure Bojan Končan   ŠPO, PB   jure.koncan(at)oshorjul.si
Natalija Rus   GUM   natalija.rus(at)oshorjul.si
Svetlana Sovre   LUM   svetlana.sovre(at)oshorjul.si
Cirila Šramel   SLJ   cirila.sramel(at)oshorjul.si
Pina Hu   TJA   pina.hu(at)oshorjul.si
Regina Zavec   TJA   regina.zavec(at)oshorjul.si
Rajko Marković   TIT   rajko.markovic(at)oshorjul.si
Peter Hribernik   ZGO, DKE, PB   peter.hribernik(at)oshorjul.si
Robert Rogelj   ŠPO, PB   robert.rogelj(at)oshorjul.si
         
         
         

Ravnatelj

Ime in priimek       e-pošta
Aleksander Gube        aleksander.gube(at)oshorjul.si

Specialni pedagogi

Ime in priimek       e-pošta
Ana Selan       ana.selan(at)oshorjul.si
Katarina Jerkovič       katarina.jerkovic(at)oshorjul.si
Taja Rušnjak       taja.rusnjak(at)oshorjul.si
Lara Kariž       lara.kariz(at)oshorjul.si
Nina Burja       nina.burja(at)oshorjul.si
Andreja Kavčič       andreja.kavcic(at)oshorjul.si

Svetovalna služba

Ime in priimek       e-pošta
Marjeta Požru Krstić       marjeta.pozru-krstic(at)oshorjul.si
Taja Rušnjak       taja.rusnjak(at)oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek       e-pošta
Mojca Podobnikar       mojca.podobnikar(at)oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek       e-pošta
Alenka Medved   NAR, GOS   alenka.medved(at)oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek       e-pošta
Alen Herič       alen.heric(at)oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime Delovno mesto
e-pošta
Petra Knapič Tajnik petra.knapic(at)oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak(at)oshorjul.si
Sabina Klasič Čistilka sabina.klasic(at)oshorjul.si
Eva Plestenjak Kuharica eva.plestenjak(at)oshorjul.si
Sanela Keranović Kuhinjska pomočnica sanela.keranovic(at)oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica  
Mateja Velkavrh Kuharica mateja.velkavrh(at)oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec(at)oshorjul.si
Marija Merela Čistilka  
Miroslav Milošević Čistilec miroslav.milosevic(at)oshorjul.si
Refika Nuhić Čistilka refika.nuhic(at)oshorjul.si
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak(at)oshorjul.si
Hasnija Sejarić Čistilka hasnija.sejaric(at)oshorjul.si
     
     

Zapis (at) se uporablja iz varnostnih razlogov in ga je potrebno v zapisu elektronskega naslova nadomestiti s simbolom @.

(Skupno 21.078 obiskov, današnjih obiskov 152)
Dostopnost