Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Poučuje     e-pošta
Tanja Bergant Kač Drugi učitelj v 1. razredu     tanja.bergant(at)oshorjul.si
Irena Čadež 1. a     irena.cadez(at)oshorjul.si
Andreja Kobetič 4. a     andreja.kobetic(at)oshorjul.si
Marija Kovač 3. b     marija.kovac(at)oshorjul.si
Alenka Krušič 4. b     alenka.krusic(at)oshorjul.si
Tjaša Glamočak 3. a     tjasa.glamocak(at)oshorjul.si
Helena Leskovec 5. a     helena.leskovec(at)oshorjul.si
Nastja Sajovic PB     nastja.sajovic(at)oshorjul.si
Nives Kovač PB     nives.kovac2(at)oshorjul.si
Marjeta Oblak 2. a     marjeta.oblak(at)oshorjul.si
Petra Peternel 5. b     petra.peternel(at)oshorjul.si
Mojca Potrebuješ 1. b     mojca.potrebujes(at)oshorjul.si
Mateja Poženel TJA     mateja.pozenel(at)oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk 2. b     sonja.kuznik-pivk(at)oshorjul.si
Janez Velkavrh PB     janez.velkavrh(at)oshorjul.si
Katarina Kolar Tomić PB     katarina.kolar-tomic(at)oshorjul.si
         
         

Predmetna stopnja

Ime in priimek (razrednik)
  Poučuje   e-pošta
Anton Novak   FIZ, MAT   anton.novak(at)oshorjul.si
Nataša Plavčak   MAT   natasa.plavcak(at)oshorjul.si
Alenka Medved   BIO, KEM, NAR, GOS   alenka.medved(at)oshorjul.si
Monika Trček   ŠPO, ŠSP, ŠZZ   monika.trcek(at)oshorjul.si
Barbara Jagodic (8. b)   GEO, ZGO, TVZ, DKE   barbara.jagodic(at)oshorjul.si
Natalija Kogovšek (7. a)   SLJ   natalija.kogovsek(at)oshorjul.si
Jure Bojan Končan (9. b)   ŠPO, PB, IŠN, IŠO   jure.koncan(at)oshorjul.si
Natalija Rus (7. b)   GUM, ANI   natalija.rus(at)oshorjul.si
Svetlana Sovre   LUM, LS1, LS2   svetlana.sovre(at)oshorjul.si
Cirila Šramel (8. a)   SLJ   cirila.sramel(at)oshorjul.si
Gordana Marković (6. b)   TJA   (at)oshorjul.si
Regina Zavec (6. a)   TJA   regina.zavec(at)oshorjul.si
Janez Velkavrh   TIT, ROM, OGU, OGK   janez.velkavrh(at)oshorjul.si
Peter Hribernik (9. a)   ZGO, VE, PB   peter.hribernik(at)oshorjul.si
Kristina Jurkovič   NI   kristina.jurkovic(at)oshorjul.si
         
         
         

Ravnatelj

Ime in priimek       e-pošta
Aleksander Gube        aleksander.gube(at)oshorjul.si

Specialni pedagogi

Ime in priimek       e-pošta
Ana Selan       ana.selan(at)oshorjul.si
Lara Kariž Hribernik       lara.kariz(at)oshorjul.si
Mateja Majcen       mateja.majcen(at)oshorjul.si
Nives Kovač   PB   nives.kovac2(at)oshorjul.si
         
         

Svetovalna služba

Ime in priimek       e-pošta
Taja Rušnjak       taja.rusnjak(at)oshorjul.si
Mateja Majcen       mateja.majcen(at)oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek       e-pošta
Mojca Podobnikar       mojca.podobnikar(at)oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek       e-pošta
Nataša Kuzmič Kuralt   NAR, GOS   natasa.kuzmic-kuralt(at)oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek       e-pošta
Martin Peternel       martin.peternel(at)oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime Delovno mesto
e-pošta
Petra Knapič Tajnik VIZ petra.knapic(at)oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak(at)oshorjul.si
Sabina Klasič Čistilka sabina.klasic(at)oshorjul.si
Eva Plestenjak Kuharica eva.plestenjak(at)oshorjul.si
Sanela Keranović Kuhinjska pomočnica sanela.keranovic(at)oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica majda.marolt(at)oshorjul.si
Mateja Velkavrh Kuharica mateja.velkavrh(at)oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec(at)oshorjul.si
Marija Merela Čistilka marija.merela(at)oshorjul.si
Miroslav Milošević Čistilec miroslav.milosevic(at)oshorjul.si
Refika Nuhić Čistilka refika.nuhic(at)oshorjul.si
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak(at)oshorjul.si
Hasnija Sejarić Čistilka hasnija.sejaric(at)oshorjul.si
Branka Bizjak Čistilka  
Servet Berisha Čistilka  

Zapis (at) se uporablja iz varnostnih razlogov in ga je potrebno v zapisu elektronskega naslova nadomestiti s simbolom @.

(Skupno 26.153 obiskov, današnjih obiskov 80)
Dostopnost