Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Tanja Bergant Univ. dipl. soc. del. in dipl. vzg. VII. Svetnik tanja.bergant(at)oshorjul.si
Irena Čadež Prof. RP VII. Mentor irena.cadez(at)oshorjul.si
Andreja Kobetič Prof. RP VII. Svetovalec andreja.kobetic(at)oshorjul.si
Marija Kovač Učitelj RP VI. Svetovalec marija.kovac(at)oshorjul.si
Alenka Krušič Prof. RP VII. Svetovalec alenka.krusic(at)oshorjul.si
Tjaša Glamočak Prof. RP VII. Mentor tjasa.glamocak(at)oshorjul.si
Helena Leskovec Prof. RP VII. Mentor helena.leskovec(at)oshorjul.si
Tea Likar Dipl. vzgoj. VII. Svetovalec tea.likar(at)oshorjul.si
Petra Mrzlikar Prof. RP VII.  / petra.mrzlikar(at)oshorjul.si
Marjeta Oblak Prof. RP VII. Mentor marjeta.oblak(at)oshorjul.si
Petra Peternel Prof. RP VII. Mentor petra.peternel(at)oshorjul.si
Mojca Potrebuješ Učitelj RP VI. Svetnik mojca.potrebujes(at)oshorjul.si
Mateja Poženel Prof. RP VII. Mentor mateja.pozenel(at)oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk Prof. RP VII. Mentor sonja.kuznik-pivk(at)oshorjul.si
Aleksandra Savić Prof. ANG VII.  / aleksandra.savic(at)oshorjul.si

Predmetna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Vesna Brezar Prof. MAT, FIZ VII. Mentor vesna.brezar(at)oshorjul.si
Nataša Plavčak Prof. MAT VII. / natasa.plavcak(at)oshorjul.si
Janja Haler Predm. učit. BIO, KEM, NAR VI. Svetovalec janja.haler(at)oshorjul.si
Nina Bednarik Prof. ŠPO VII. / nina.bednarik(at)oshorjul.si
Barbara Jagodic Prof. GEO, ZGO VII. Svetovalec barbara.jagodic(at)oshorjul.si
Natalija Kogovšek Prof. SLJ, PED. VII. Svetovalec natalija.kogovsek(at)oshorjul.si
Jure Bojan Končan Prof. ŠPO VII. Svetovalec jure.koncan(at)oshorjul.si
Natalija Rus Prof. GLASBE VII. / natalija.rus(at)oshorjul.si
Svetlana Sovre Prof. LVZ VII. Mentor svetlana.sovre(at)oshorjul.si
Cirila Šramel Prof. SLJ VII.  /  cirila.sramel(at)oshorjul.si
Sonja Videčnik Prof. ANG, RUS VII. Svetnik  sonja.videcnik(at)oshorjul.si
Regina Zavec Prof. ANG, ZGO VII. Svetnik regina.zavec(at)oshorjul.si
Helena Krapež Škoberne Predm. učit. FIZ, TIT  V.  / helena.krapez(at)gmail.com
Kaja Rabuza Prof. SLJ, NEM VII.  / kaja.rabuza(at)oshorjul.si
Jerneja Zabukovec Žnidaršič  Prof. MAT  VII.  /  jerneja.znidarsic(at)gmail.com

Ravnatelj

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Aleksander Gube Prof. SLJ, NEM VII.  Svetovalec  aleksander.gube(at)oshorjul.si

 

Specialni pedagog defektolog

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Barbara Buh Prof. defektologije VII. Mentor barbara.buh(at)oshorjul.si
Katarina Jerkovič Specialni pedagog VII. / katarina.jerkovic(at)centerjanezalevca.si
Manca Sladoje Specialni pedagog
Urša Bregar Specialni pedagog VI/2. / ursa.bregar(at)centerjanezalevca.si

Svetovalna služba

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Marjeta Požru Krstić Dipl. psiholog VII. Svetovalec marjeta.pozru-krstic(at)oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Polona Končar  Univ. dipl. bibliotekarka  in prof. francoščine  VII.  / polona.koncar(at)oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
 Mirica Založnik Simončič Prof. BIO, GOS, NAR  VII. Svetnik mirica.zaloznik-simoncic(at)oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Tomaž Kern Prof. ŠPO VII. Svetovalec tomaz.kern(at)oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime  Naziv e-pošta
Petra Knapič Tajnik petra.knapic(at)oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak(at)oshorjul.si
Martina Janša Spremljevalka
Darja Pečevnik Kuharica darja.pecevnik(at)oshorjul.si
Veronika Trček Kuhinjska pomočnica veronika.trcek(at)oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica
Mateja Velkavrh Kuhinjska pomočnica mateja.velkavrh(at)oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec(at)oshorjul.si
Marija Merela Čistilka marija.merela(at)oshojrul.si
Brigita Plestenjak Čistilka brigita.plestenjak(at)oshorjul.si
Jolanda Puhar Čistilka jolanda.puhar(at)oshorjul.si
Tinka Grdadolnik Čistilka
Sabina Klasič Čistilka
Mihaela Čerin Čistilka
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak(at)oshorjul.si

 

Zapis (at) se uporablja iz varnostnih razlogov in ga je potrebno v zapisu elektronskega naslova nadomestiti s simbolom @.

(Skupno 5,502 obiskov, današnjih obiskov 140)