Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Tanja Bergant univ. dipl. soc. del. in dipl. vzg. VII. Svetnik tanja.bergant@oshorjul.si
Irena Čadež Prof. RP VII. Mentor irena.cadez@oshorjul.si
Andreja Kobetič Prof. RP VII. Svetovalec andreja.kobetic@oshorjul.si
Marija Kovač Učitelj RP VI. Svetovalec marija.kovac@oshorjul.si
Alenka Krušič Prof. RP VII. Svetovalec alenka.krusic@oshorjul.si
Irena Leskovar Prof. RP VII. Svetovalec irena.leskovar@oshorjul.si
Helena Leskovec Prof. RP VII. Mentor helena.leskovec@oshorjul.si
Tea Likar Dipl. vzgoj. VII. Svetovalec tea.likar@oshorjul.si
Petra Mrzlikar Prof. RP VII.  / petra.mrzlikar@oshorjul.si
Marjeta Oblak Prof. RP VII. Mentor marjeta.oblak@oshorjul.si
Petra Peternel Prof. RP VII. Mentor petra.peternel@oshorjul.si
Mojca Potrebuješ Učitelj RP VI. Svetnik mojca.potrebujes@oshorjul.si
Mateja Poženel Prof. RP VII. Mentor mateja.pozenel@oshorjul.si
Maja Prebil Prof. RP VII. / maja.prebil@oshorjul.si

Predmetna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Vesna Brezar Prof. MAT, FIZ VII. Mentor vesna.brezar@oshorjul.si
Romana Ana Dolenc Prof. BIO, GOS VII. Svetovalec romana-ana.dolenc@oshorjul.si
Janja Haler Predm. učit. BIO, KEM, NAR VI. Svetovalec janja.haler@oshorjul.si
Nik Hlade Prof. MAT, RAČ VII.  /  nik.hlade@oshorjul.si
Mateja Istenič Prof.  FIZ, TEH VII. Svetovalec mateja.istenic@oshorjul.si
Barbara Jagodic Prof. GEO, ZGO VII. Svetovalec barbara.jagodic@oshorjul.si
Tomaž Kern Prof. ŠVZ VII. Svetovalec tomaz.kern@oshorjul.si
Natalija Kogovšek Prof. SLJ, PED. VII. Svetovalec natalija.kogovsek@oshorjul.si
Jure Bojan Končan Prof. ŠVZ VII. Svetovalec jure.koncan@oshorjul.si
Saša Kopač Jazbec Prof. MAT, TEH VII. Svetnik sasa.kopac-jazbec@oshorjul.si
Tina Pangeršič Prof. NEM VII. / tina.pangersic@oshorjul.si
Natalija Rus Prof.  GLASBE VII. / natalija.rus@oshorjul.si
Svetlana Sovre Prof. LVZ VII. Mentor svetlana.sovre@oshorjul.si
Cirila Šramel Prof. SLJ VII. /  cirila.sramel@oshorjul.si
Sonja Videčnik Prof. ANG, RUS VII. Svetnik sonja.videcnik@oshorjul.si
Regina Zavec Prof. ANG, ZGO VII.  Svetnik regina.zavec@oshorjul.si

Specialni pedagog defektolog

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Barbara Buh Prof. defektologije VII. Mentor barbara.buh@oshorjul.si
Katarina Jerkovič Specialni pedagog VII. / katarina.jerkovic@oshorjul.si
Saša Medved Specialni pedagog VI/2. / sasa.medved@oshorjul.si

Svetovalna služba

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Marjeta Požru Krstić Dipl. psiholog VII. Svetovalec marjeta.pozru-krstic@oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Polona Končar  univ. dipl. bibliotekarka  in prof. francoščine  VII.  / polona.koncar@oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Romana Ana Dolenc Prof. Bio in Gos. VII. Svetovalec romana-ana.dolenc@oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Nik Hlade Prof. MAT, RAČ VII.  /  nik.hlade@oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime  Naziv e-pošta
Petra Knapič Tajnik petra.knapic@oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau@oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak@oshorjul.si
Helena Kolarek Spremljevalka helena.kolarek@oshorjul.si
Ema Trček Spremljevalka ema.trcek@oshorjul.si
Darja Pečevnik Kuharica darja.pecevnik@oshorjul.si
Veronika Trček Kuhinjska pomočnica veronika.trcek@oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica
Mateja Velkavrh Kuhinjska pomočnica mateja.velkavrh@oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec@oshorjul.si
Marija Merela Čistilka marija.merela@oshojrul.si
Brigita Plestenjak Čistilka brigita.plestenjak@oshorjul.si
Jožefa Setnikar Čistilka jozefa.setnikar@oshorjul.si
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak@oshorjul.si

 

(Skupno 853 obiskov, današnjih obiskov 113)