Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Poučuje     e-pošta
Tanja Bergant Drugi učitelj v 1. razredu     tanja.bergant(at)oshorjul.si
Irena Čadež 1. a     irena.cadez(at)oshorjul.si
Andreja Kobetič 4. a     andreja.kobetic(at)oshorjul.si
Marija Kovač 3. b     marija.kovac(at)oshorjul.si
Alenka Krušič 4. b     alenka.krusic(at)oshorjul.si
Tjaša Glamočak 3. a     tjasa.glamocak(at)oshorjul.si
Helena Leskovec 5. a     helena.leskovec(at)oshorjul.si
Nastja Sajovic PB     nastja.sajovic(at)oshorjul.si
Neža Zidanič PB     neza.zidanic(at)oshorjul.si
Marjeta Oblak 2. a     marjeta.oblak(at)oshorjul.si
Petra Peternel 5. b     petra.peternel(at)oshorjul.si
Mojca Potrebuješ 1. b     mojca.potrebujes(at)oshorjul.si
Mateja Poženel TJA     mateja.pozenel(at)oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk 2. b     sonja.kuznik-pivk(at)oshorjul.si
Janez Velkavrh PB     janez.velkavrh(at)oshorjul.si
Katarina Kolar Tomić PB     katarina.kolar-tomic(at)oshorjul.si
         
         

Predmetna stopnja

Ime in priimek (razrednik)
  Poučuje   e-pošta
Anton Novak   FIZ, MAT   anton.novak(at)oshorjul.si
Nataša Plavčak   MAT   natasa.plavcak(at)oshorjul.si
Janja Haler   BIO, KEM, NAR   janja.haler(at)oshorjul.si
Monika Trček   ŠPO   monika.trcek(at)oshorjul.si
Barbara Jagodic (8. b)   GEO, ZGO   barbara.jagodic(at)oshorjul.si
Natalija Kogovšek (7. a)   SLJ   natalija.kogovsek(at)oshorjul.si
Jure Bojan Končan (9. b)   ŠPO, PB   jure.koncan(at)oshorjul.si
Natalija Rus (7. b)   GUM   natalija.rus(at)oshorjul.si
Svetlana Sovre   LUM   svetlana.sovre(at)oshorjul.si
Cirila Šramel (8. a)   SLJ   cirila.sramel(at)oshorjul.si
Pina Hu (6. b)   TJA   pina.hu(at)oshorjul.si
Regina Zavec (6. a)   TJA   regina.zavec(at)oshorjul.si
Janez Velkavrh   TIT   janez.velkavrh(at)oshorjul.si
Peter Hribernik (9. a)   ZGO, DKE, PB   peter.hribernik(at)oshorjul.si
         
         
         
         

Ravnatelj

Ime in priimek       e-pošta
Aleksander Gube        aleksander.gube(at)oshorjul.si

Specialni pedagogi

Ime in priimek       e-pošta
Ana Selan       ana.selan(at)oshorjul.si
Lara Kariž Hribernik       lara.kariz(at)oshorjul.si
Taja Rušnjak       taja.rusnjak(at)oshorjul.si
Neža Zidanič       neza.zidanic(at)oshorjul.si
Andrej Štrus       andrej.strus(at)oshorjul.si
         

Svetovalna služba

Ime in priimek       e-pošta
Marjeta Požru Krstić       marjeta.pozru-krstic(at)oshorjul.si
Taja Rušnjak       taja.rusnjak(at)oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek       e-pošta
Mojca Podobnikar       mojca.podobnikar(at)oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek       e-pošta
Alenka Medved   NAR, GOS   alenka.medved(at)oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek       e-pošta
/       /

Nepedagoško osebje

Priimek in ime Delovno mesto
e-pošta
Petra Knapič Tajnik VIZ petra.knapic(at)oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak(at)oshorjul.si
Sabina Klasič Čistilka sabina.klasic(at)oshorjul.si
Eva Plestenjak Kuharica eva.plestenjak(at)oshorjul.si
Sanela Keranović Kuhinjska pomočnica sanela.keranovic(at)oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica  
Mateja Velkavrh Kuharica mateja.velkavrh(at)oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec(at)oshorjul.si
Marija Merela Čistilka  
Miroslav Milošević Čistilec miroslav.milosevic(at)oshorjul.si
Refika Nuhić Čistilka refika.nuhic(at)oshorjul.si
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak(at)oshorjul.si
Hasnija Sejarić Čistilka hasnija.sejaric(at)oshorjul.si
     
     

Zapis (at) se uporablja iz varnostnih razlogov in ga je potrebno v zapisu elektronskega naslova nadomestiti s simbolom @.

(Skupno 22.857 obiskov, današnjih obiskov 215)
Dostopnost