Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka Taja Rušnjak nudi svetovanje učencem, staršem in učiteljem. Pri delu se povezuje z vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Področja dela:

 • Vpis otrok v 1. razred, ugotavljanje pripravljenosti za šolo, oblikovanje oddelkov
 • Poklicno usmerjanje učencev 8. in 9. razreda, vodenje računalniške baze podatkov za potrebe vpisa v srednje šole, izvedba vpisa
 • Koordinacija izvajanja koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, izvedba postopka identifikacije nadarjenih otrok, neposredno individualno in skupinsko delo z njimi
 • Prepoznavanje odstopanj na posameznih področjih razvoja pri otrocih s posebnimi potrebami, neposredno individualno in skupinsko delo z otroki z učnimi težavami, svetovanje učiteljem in staršem obravnavanih otrok
 • Neposredna pomoč otrokom in svetovanje staršem otrok s čustvenimi, vedenjskimi težavami
 • Sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih programov za učence s težavami
 • Izvedba roditeljskih sestankov, predavanj, delavnic za starše in strokovne delavce
 • Izvedba kreativnih delavnic, socialnih iger za posamezne oddelke učencev v dogovoru z razredniki
 • Pomoč staršem pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, informiranje in pomoč pri pridobivanju štipendij, denarnih pomoči in subvencioniranju šolske prehrane in šole v naravi
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami – Center za socialno delo Vič, policija, Zavod za zaposlovanje, Zdravstveni dom Vič, mobilna specialno pedagoška služba, logoped, Zavod RS za šolstvo …
 • Sodelovanje pri razvoju vzgojnega načrta in usmeritev šole

Vsak učenec, ki se želi pogovoriti, lahko poišče pomoč pri svetovalni delavki vsak dan v času odmorov, pred ali po pouku ali po dogovoru z učiteljem in svetovalno delavko tudi v času učnih ur.

Starši se lahko obrnete na svetovalno delavko osebno ali po telefonu.

Gradivo z roditeljskih sestankov:

(Skupno 1.447 obiskov, današnjih obiskov 20)
Dostopnost