Beseda ravnateljice

Šolskemu prostoru oziroma šoli dajo dušo, pravo vrednost, učenci, starši, zaposleni na šoli, krajani, predstavniki lokalne skupnosti, skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v delo šole ali pa so samo naključni obiskovalci šole. Potrebno se je zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri vsem odpiramo vrata s pozitivnim in prijaznim odnosom. Pogumno potrkajte, povejte in prisluhnili bomo ter po svojih najboljših močeh pomagali.

Vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam učenkam in učencem, ki morate v šolo prihajati z veseljem, se dobro počutiti, pridobiti ustrezna znanja in sposobnosti, ki vam bodo koristila pri nadaljnjem šolanju in v življenju, pridobiti morate ustrezne vzgojne navade in vrednote, ki so pomemben pogoj za vašo pozitivno osebnostno rast in nenazadnje tudi dobro počutje v ožji ali širši družbeni skupnosti. Ravno zato, bodite do sebe zahtevni in odgovorni, samostojno opravljajte svoje naloge in s spoštovanjem vzemite vse najboljše, kar vam ponujamo. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. Nikoli pa ne smete pozabiti, da boste šolo kmalu zapustili, a od nje se nikoli ne boste popolnoma ločili. Ostali vam bodo spomini. Nekateri se boste vrnili v vlogi učiteljev, delavcev in kar bo najbolj prijetno v vlogi staršev, zato vam polagamo na dušo, da gradite pozitiven odnos do šole, da aktivno sodelujete pri oblikovanju šole in nenazadnje, da ohranjate šolske prostore, jih čuvate in negujete tudi za bodoče generacije. Pokažite spoštovanje do učiteljev in ostalih zaposlenih, do šole kot ustanove, ki vam daje temeljno podlago za uspeh v življenju in vam nudi prijetno okolje za ustvarjalni razvoj. Imejte jasno zastavljene cilje, zaupajte v svoje sposobnosti ter imejte pozitiven odnos do učenja. Zavedati se morate, da ste za svoj učni uspeh odgovorni predvsem sami, starši in učitelji vam lahko ustvarjamo le vzpodbudno okolje. Vsem učencem želim uspešno šolsko leto, ki bo prineslo veliko novega znanja in napredovanje v skladu z vašimi zmožnostmi.

Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino časa namenili našemu poslanstvu. Naša naloga je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Tudi delavci šole potrebujemo pohvalo, spodbudo, ki nam dviguje avtoriteto in dostojanstvo. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z učenci, s starši, ki bodo konstruktivno sodelovali pri oblikovanju šolskega programa, z lokalno skupnostjo, ki bo znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in izobraževanja. Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem učitelji učencem, ki počasi stopajo v najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.

Vzgoja otrok se prične doma in vloga staršev je ključnega in neprecenljivega pomena. Zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Pomagajte jim s svojim zgledom in z dobrim sodelovanjem z nami uresničiti vse cilje. Učne navade bo vaš otrok v prvi vrsti pridobil z vašo pomočjo. Spodbujajte ga, motivirajte ga, predvsem pa mu bodite za vzor. Prav zaradi tega ste starši pomemben deležnik pri vzgojno-izobraževalnem delu šole, zato računamo na vašo podporo, predvsem pa na zaupanje v strokovno delo zaposlenih.

Vsem skupaj želim uspešno šolsko leto, ki bo temeljilo na strpnosti in medsebojnemu spoštovanju. Izkoristimo vsako priložnost, ki se nam pojavi, da lahko pomagamo drug drugemu in si na ta način obogatimo življenje.

Mirica Založnik Simončič
v. d ravnateljice

(Skupno 602 obiskov, današnjih obiskov 52)