Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Začne se po končanem pouku in traja do 16.30. Če učenec zapusti šolo zaradi drugih dejavnosti, vrnitev v skupino PB ni več možna, lahko pa se udeleži šolskega prevoza (v kolikor se pravočasno vrne do šole).

V času podaljšanega bivanja se učenci navajajo na kulturno prehranjevanje, opravljajo domače naloge, potekajo sprostitvene in ustvarjalne dejavnosti – učenci slikajo, modelirajo, igrajo igre vlog, pojejo, plešejo. Spodbujamo vsakodnevno branje in pogosto obiskovanje šolske knjižnice. Sprostitvene dejavnosti ob lepem vremenu potekajo na zelenici ob šoli, sicer pa v telovadnici ali v učilnici.

Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.25 za učence 1. razreda. Vhod je urejen s strani, kjer je manjše igrišče.

Za učence vozače od 2. do 5. razreda je od 7.00 do začetka pouka organizirano jutranje varstvo vozačev. Po končanem jutranjem varstvu vozačev se učenci odpravijo k pouku v matično učilnico.

(Skupno 519 obiskov, današnjih obiskov 4)