Svet zavoda v šolskem letu 2017/18

Sestanki in teme sestankov sveta zavoda v šolskem letu 2017/18:

1) oktober 2017

 • potrditev poročila o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2016/2017,
 • obravnava in sprejem LDN zavoda za šolsko leto 2017/2018,
 • pobude, predlogi, nasveti,
 • drugo.

2) februar 2018

 • poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca,
 • poročilo o inventuri 2017,
 • poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
 • ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017,
 • aktualna problematika,
 • predlogi in nasveti za pripravo LDN za šolsko leto 2018/2019,
 • pobude in vprašanja.

Izven teh terminov se bo Svet zavoda sestajal po potrebi.