Podatki šole

Osnovna šola Horjul

Šolska ulica 44
1354 Horjul

 OS_Horjul

Telefon:  01 75 00 220
   
e-pošta:  o-horjul.lj@guest.arnes.si
TRR:  01362-6030652086
Matična številka:  5084423000
Davčna številka:  99488493
Nismo davčni zavezanci.

Pomembne telefonske številke

 

01 75 00 221 RAVNATELJ
Aleksander Gube
01 75 00 220 TAJNIK VIZ
Petra Knapič (petra.knapic(at)oshorjul.si)
01 75 00 223 POMOČNICA RAVNATELJA
Mateja Poženel (mateja.pozenel(at)oshorjul.si)
01 75 00 222 RAČUNOVODKINJA
Darja Čufer Šibau (darja.cufer-sibau(at)oshorjul.si)
01 75 00 225 KUHINJA ŠOLA
Mateja Velkavrh, Eva Plestenjak, Sanela Keranović, Majda Marolt
01 75 00 226 KNJIŽNIČARKA
Mojca Podobnikar (mojca.podobnikar(at)oshorjul.si)
01 75 00 227 SVETOVALNA SLUŽBA
Taja Rušnjak (taja.rusnjak(at)oshorjul.si)
01 75 00 228 POMOČNICA RAVNATELJA (vrtec)
Andreja Naglič Kumer
070 453 749 SVETOVALNA SLUŽBA
Mateja Majcen (mateja.majcen(at)oshorjul.si)
01 75 00 222 RAČUNOVODSKO-ADMINISTRATIVNI DELAVEC
Jan Knez (jan.knez(at)oshorjul.si)

 

Zavod v nadaljnjem besedilu pomeni Osnovna šola Horjul in Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul. Ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Horjul je Občina Horjul, ki ima svoj sedež na naslovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 12/11, 98/15) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 13. seji dne 19. 11. 2020 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul.

V šolskem letu 2023/24 je v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul 9 oddelkov, vanje je vključenih 153 otrok, v šoli pa je 18 oddelkov, vanje je vključenih 337 učencev.

Organi zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) izdajamo Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Horjul in VVE pri OŠ Horjul.

(Skupno 8.564 obiskov, današnjih obiskov 24)
Dostopnost