Urniki razredov

RAZPORED UR NA RAZREDNI IN PREDMETNI STOPNJI

POUK RAZREDNA STOPNJA POUK PREDMETNA STOPNJA
OD DO OD DO
PRED URA 07:40 08:25 PRED URA 07:40 08:25
1. URA 08:30 09:15 1. URA 08:30 09:15
MALICA 09:15 09:35 2. URA 09:20 10:05
2. URA 09:35 10:20 MALICA 10:05 10:25
3. URA 10:25 11:10 3. URA 10:25 11:10
4. URA 11:15 12:00 4. URA 11:15 12:00
5.URA 12:05 12:50 5.URA 12:05 12:50
6.URA 12:55 13:40 6. URA 12:55 13:40
PODALJŠANO BIVANJE KOSILO 12:50 13:10
OD DO 6.URA 13:10 13:55
1. URA 12:00 12:50 7.URA 14:00 14:45
2. URA 12:50 13.40 8.URA 14:50 15:35
3. URA 13.40 14:30
4. URA 14:30 15:20
5. URA 15:20 16:10
6. URA 16:10 16:30

URNIKI ODDELKOV

A Urniki prve triade v šolskem letu 2018/2019

B Urniki prve triade v šolskem letu 2018/2019

A Urniki druge triade v šolskem letu 2018/2019

B Urniki druge triade v šolskem letu 2018/2019

A Urniki tretje triade v šolskem letu 2018/2019

B Urniki tretje triade v šolskem letu 2018/2019

 

LEGENDA PREDMETOV

Kratica Predmet
ANG Angleščina
BIO Biologija
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
DOD Dodatni pouk
DOP Dopolnilni pouk
DRU Družba
FIZ Fizika
GEO Geografija
GOS Gospodinjstvo
GP Glasbeni projekt
GUM Glasbena umetnost
IŠP Izbrani šport odbojka
JV Jutranje varstvo
KEM Kemija
LS Likovno snovanje
LUM Likovna umetnost
MAT Matematika
NAR Naravoslovje
NI Nemščina
NIP Neobvezni izbirni predmet
NIT Naravoslovje in tehnika
NPH Načini prehranjevanja
NRA Računalništvo
OGK Obdelava gradiv – kovine
OGL Obdelava gradiv – les
OS Oddelčna skupnost
PLE Ples
SLJ Slovenski jezik
SPH Sodobna priprava hrane
SPO Spoznavanje okolja
ŠPO Šport
ŠSP Pšport za sprostitev
ŠZZ Šport za zdravje
TIT Tehnika in tehnologija
TJA Tuji jezik angleščina
TVZ Turistična vzgoja
UBE Urejanje besedil
VAR – OPB Oddelek podaljšanega bivanja
ZGO Zgodovina

(Skupno 2,243 obiskov, današnjih obiskov 182)