Obvestilo o izvajanju pouka

Spoštovani,

objavljamo usmeritve za izvajanje izobraževanja v šoli in doma v tednu od 19. do 23. 10. 2020.

 • Učenci od 1. do 5. razreda se bodo izobraževali v šoli po urniku.
 • Učenci od 6. do 9. razreda se bodo izobraževali na daljavo. Pouk bo potekal po urniku preko spletnih učilnic.
 • Oblikovanje skupin, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole, ostaja nespremenjeno, to je v matičnih oddelkih, kot je bilo načrtovano in že izvajano ob začetku šolskega leta.
 • Ne načrtujejo se dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učencev (interesne dejavnosti, izvenšolske dejavnosti).
 • Plavalni tečaji, ekskurzije in praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se ne izvajajo.
 • Dnevi dejavnosti se lahko izvedejo v šoli v okviru higienskih in splošnih priporočil.
 • V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci; dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov registriranih športnikov.
 • Zagotavljanje računalniške opreme za učence, ki nimajo opreme za izobraževanje na daljavo, bo na enak način kot že v času izrednih ukrepov od marca do junija 2020.
 • Šolsko prehrano organiziramo za učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole.
 • Poleg pouka se bodo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk, učna pomoč, dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč.
 • Ocenjevanja, ki so bila predvidena v tednu med 19. in 23. 10. 2020, bodo prestavljena. O novih datumih bodo učence seznanili učitelji, ko bo to mogoče.

Učitelji bodo delo učencev sproti spremljali. Učenci naj učenju namenijo dopoldanski čas, na enak način kot bi to storili pri pouku v šoli. Predlagamo, da se učenci učenja lotijo z vso resnostjo in zavzetostjo, spremljajo sporočila učiteljev, opravljajo naloge in se odzivajo.

 

Kolektiv OŠ Horjul

(Skupno 369 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost