Obvestilo za učence vozače v š. l. 2022/23

Spoštovani starši.

Pošiljamo vam informacije o šolskem prevozu v šolskem letu 2022/23.

Učenci vozači se bodo tudi v prihodnjem letu vozili s prevoznikom kot v preteklem šolskem letu g. Zoranom Jazbecem.

Uro oz. ure jutranjega prevoza ste prejeli in vas prosimo, da jih upoštevate. Namreč veliko je učencev 4. in 5. r., ki morajo priti v šolo ob določenih dnevih za pred uro oz. s prvim prevozom,  zaradi rednih pred ur. S termini popoldanskih prevozov vas bomo seznanili predvidoma oktobra, do takrat pa bo veljal režim pospešenega prevoza domov. Otroci se bodo vrnili domov med 13.30 in 15.30. Vozni red bomo uskladili s potrebami vsakega posameznega učenca glede na urnik in izbrane notranje interesne dejavnosti oz. kosilo.

Urnik popoldanskih prevozov bomo oblikovali skupaj s prevoznikom g. Zoranom Jazbecem.

Urnik jutranjih prevozov je oblikoval g. Zoran Jazbec v skladu z našimi urniki. V primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi z jutranjimi prevozi ali če vaš otrok morda prevoza ne bo koristil, prosimo, pokličite g. Zorana Jazbecana tel. št.: 041 643 480. Prav tako ga obvestite, če vaš otrok zjutraj prevoza ne bo koristil (zaradi bolezni oz. kakršnekoli odsotnosti v šoli ali drugega razloga). S tovrstnim obveščanjem boste omogočili nemoten prevoz in pravočasen prihod vseh otrok v šolo.

Prosimo vas, poskrbite, da bo vaš otrok vsako jutro pravočasno na postajališču in ga poučite, kako se mora obnašati kot udeleženec v prometu.

Učenci, ki se pripeljejo na postajališče pred šolo, morajo vstopiti v šolo, potepanje po Horjulu ni dovoljeno. Učenci razredne stopnje se pred poukom zbirajo v matičnih učilnicah in po pouku zadržujejo v učilnicah podaljšanega bivanja in je zanje odgovoren učitelj. Učenci vozači predmetne stopnje se pred poukom zadržujejo v jedilnici šole,  po pouku pa pred šolo na za to namenjenem mestu.

Posebej vas želimo opozoriti, da šola ne more prevzeti odgovornosti za učence, ki pridejo v šolo pred začetkom pouka, potem pa šolski prostor ponovno zapustijo. Prav tako ne moremo prevzeti odgovornosti za učence vozače, ki po pouku med čakanjem na prevoz zapuščajo območje šole.


Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če s tem pisno soglašajo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje pri reševanju naših skupnih problemov v zvezi s prevozi učencev.

Vsem želimo varne prevoze v šolo in domov!

Aleksander Gube, ravnatelj

(Skupno 263 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost